3D UZMĒRĪŠANA UN PROJEKTĒŠANA

 

1/4
Objekts var būt atsevišķa celtne, ēku komplekss vai pilsētas daļa. Iegūtais 3D modelis ļauj mūsu inženieriem projektēt maksimāli reālā vidē, precīzi attēlo paredzēto ieceri pasūtītājam un palīdz novērst  sākotnējā risinājuma trūkumus un neprecizitātes. Objekts tiek vienu reizi uzbūvēts digitāli, tā ievērojami samazinot problēmu skaitu pie reālās būvniecības. Ideālā gadījumā datormodelis kalpo par ražošanas definīciju bāzi.