Metālapstrādes ražotnes ierīkošana SIA "UPPE"

2017.gada nogalē Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts mūsu projekts "Metālapstrādes ražotnes ierīkošana SIA "UPPE""

ansamblis.png

SIA "UPPE" 01.12.2020 ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2020/149 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.