Metālapstrādes ražotnes ierīkošana SIA "UPPE"

2017.gada nogalē Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts mūsu projekts "Metālapstrādes ražotnes ierīkošana SIA "UPPE""